PEP! is een non-profit organisatie die jongeren uit kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs wil krijgen met de “Positive Education Methodology”.

a

Rolmodellen komen samen om jongeren uit kansengroepen nieuwe soorten jobs en bedrijven voor te stellen.

Jongeren worden geïnformeerd over de evolutie van de arbeidsmarkt naar een kenniseconomie en wat de belangrijke skills zijn.

De rolmodellen inspireren de jongeren op basis van persoonlijke verhalen om verder te studeren: universiteit, hogeschool of 2e kansonderwijs.

PEP! organiseert in samenwerking met andere organisaties campagnes om de complexe mechanismes van het onderwijs uit te leggen op een relevante en laagdrempelige manier.

Tijdens de campagnes antwoorden rolmodellen op belangrijke vragen zoals: Wat is het watervalsysteem, wat is het verschil tussen de A- en B-stroom, hoe kies ik de beste studierichting…

Deze campagnes zijn gericht op ouders en jongeren uit kansengroepen. Het doel is meer inzicht brengen bij de doelgroep over de werking en het belang van het onderwijs.

Wanneer de schoolrapporten worden uitgedeeld kunnen jongeren terecht bij rolmodellen.

Eerst wordt er een intake gesprek gevoerd om de (minder goede) punten te plaatsen.

Daarnaast vindt de rolmodel een positief perspectief om de jongere te stimuleren om te blijven studeren. “Als ik het kan, kan jij het ook!”

Tenslotte informeert de rolmodel de jongere over de volgende nodige stappen om de punten te verbeteren. Ze ontwikkelen ze samen een realistische stappenplan om de positie van de jongere in het onderwijs te verbeteren. PEP! geeft altijd een lijst mee met kennis ondersteunende organisaties die bijles/ huiswerkbegeleiding organiseren

Coaching wordt meermaals per jaar georganiseerd om de evolutie van de jongere op te volgen en in te grijpen met extra acties indien nodig. Op het einde van het jaar bespreken ze samen wat de beste studiekeuze is.

Rolmodel beurs

1 keer per jaar organiseert PEP! een rolmodelbeurs op een universiteit of hogeschool. Tijdens de beurs introduceert PEP! een nieuwe peergroup van succesvolle rolmodellen aan jongeren.

Sensibilisering campagnes

PEP! streeft ernaar om 5-10 sensibiliseringcampagnes te organiseren waar de complexe mechanismes van het onderwijs worden uitgelegd op een laagdrempelige en relevante manier.

Rolmodel coaching

Jongeren kunnen terecht bij rolmodellen voor coachingsessies wanneer ze hun schoolresultaten en attesten krijgen. Samen wordt gekeken wat het meest optimale stappenplan is om de positie in het onderwijs te verbeten en welke externe organisaties inhoudelijk kunnen ondersteunen.

Wij helpen je verder met vragen over CLB, buitengewoon onderwijs en uitsluitingen. Stuur ons een mailtje.