Gebruikte bronnen:

http://www.pisa.ugent.be/uploads/assets/140/1485507054477-Vlaams%20rapport%202015(2).pdf

http://stadsmonitor.vlaanderen.be/participatie-van-allochtonen-in-het-secundair-onderwijs-op-basis-van-thuistaal

Duquet, N., I. Glorieux, I. Laurijssen, Y. Van Dorsselaer (2006): Wit krijt schrijft beter. Schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld. Antwerpen-Apeldoorn: Garant: – (106 blz.)TOR 2007/2.

http://www.skolo.org/nl/2014/01/29/pisa-2012

http://www.itinerainstitute.org