Bijlessen in Brussel

Voor wie?


Leerlingen:

  • van het 1e/2e/3e/4e/5e middelbaar TSO/BSO/KSO/ASO

  • met moeilijkheden voor wiskunde


Wanneer?


Alle woensdagnamiddagen behalve tijdens examenperiodes, schoolvakanties en feestdagen.Algemene Afspraken

  • We verwachten dat je aanwezig bent. Als je 2 keer niet komt zonder te verwittigen dan ben je je plaats kwijt. 
  • Kostprijs: 10€ voor 2 uur bijles
  • Je komt elke woensdag op tijd. Gelieve ons te verwittigen indien je er niet op tijd geraakt.
  • De lessen gaan niet door tijdens examenperiodes, schoolvakanties en feestdagen.
  • Iedereen respecteert de actuele maatregelen.
Meer info: WhatsApp of bellen naar 0487 771 233 of mail: inas@pepvzw.be