Coachingsproject 2020 – 2021

Binnen het rolmodel coachingsproject wordt een jongere begeleidt doorheen het schooljaar door een herkenbaar rolmodel. De rolmodellen weten de jongeren te inspireren met hun eigen leer- en succeservaringen, motiveren hen om hun dromen te verwezenlijken en ondersteunen de jongeren met informatie om hen te helpen met het maken van keuzes. De sessies zijn individuele gesprekken tussen de coach en de jongere (minstens 6 per schooljaar), waarbij in onderling overleg actiepunten geformuleerd worden om de schoolresultaten en het schools welbevinden te verbeteren.

Info voor jongeren

PEP! organiseert in het schooljaar 2020 – 2021 de vierde editie van het rolmodel coachingsproject. Op basis van het inschrijvingsformulier kiezen we een geschikte coach voor je uit die jou gedurende het schooljaar zal helpen met het verwezenlijken van je doelen, die je zal steunen, die je zal motiveren om je diploma te behalen en die samen met jou je rapport bekijkt en bespreekt. Een coach kan je ook informatie geven over de werking van het onderwijs, je opties na het secundair onderwijs, enzovoort. Je houdt ongeveer 6 sessies per jaar en spreekt samen met je coach af wanneer deze doorgaan.

Wil jij een coach voor het schooljaar 2020-2021 in Antwerpen?

Schrijf je hier in voor een coach in Antwerpen

Wil jij een coach voor het schooljaar 2020-2021 in Limburg?

Schrijf je hier in voor een coach in Limburg

Info voor coaches

PEP! organiseert in het schooljaar 2019 – 2020 de derde editie van het rolmodel coachingtraject. Ons doel is om jongeren uit kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs te krijgen door ze te informeren, te motiveren en te inspireren. Binnen het coachingtraject willen we de volgende zaken realiseren:

1.  Voorbeeldfiguren van succesvolle rolmodellen introduceren aan jongeren uit kansengroepen

2. Positieve verwachtingen en perspectieven bieden aan jongeren uit kansengroepen zodat ze hun volledige potentieel kunnen ontplooien

3. Ongekwalificeerde uitstroom verlagen

4. Grotere instroom van jongeren uit kansengroepen naar het hoger onderwijs

Wat wij concreet verwachten van een coach:

  1. Je bent aanwezig op de vormingsdag (eind september) waar je alle nodige informatie krijgt over het proces en hoe je een jongere effectief kan coachen. Deze vindt plaats op campus KdG Zuid.
  2. Je woont een aantal supervisiesessies bij (ongeveer 1 per semester). Dit is een informeel gesprek tussen de coaches onderling waarin het coachingstraject, gerelateerde problemen en successen besproken worden. Het doel is om van elkaar te leren.
  3. Je vult de verplichte evaluaties voor coaches in.

Wil jij een jongere coachen tijdens het schooljaar 2019-2020 in Antwerpen?

Wil jij een jongere coachen tijdens het schooljaar 2019-2020 in Limburg?

Testimonials coachingtraject

Evolutie coachingtraject

Het rolmodel coachingtraject was en is nog steeds het grootste project van PEP!

  • Het eerste jaar (2017 – 2018) werden 152 jongeren aan een coach gekoppeld.
  • In het tweede jaar (2018– 2019) werden 94 jongeren aan een coach gekoppeld.

 

Waarom is het verschil zo groot?

 

Het tweede jaar hebben we bewust gekozen om minder inschrijvingen toe te laten. Hiervoor waren verschillende redenen en aanpakken voor.

 

Eerst en vooral hebben we potentiële coaches explicieter toegelicht dat een rolmodel – coach niet enkel een rolmodel is, maar ook de functie van coach op zich neemt. Het is dus belangrijk om minstens 6 keer per jaar tijd vrij te maken en de jongere op te volgen.

 

Daarnaast hebben we jongeren die interesse hadden in het coachingtraject expliciet de vraag gesteld of ze zelf willen deelnemen aan het coachingtraject. We hadden namelijk gemerkt dat jongeren regelmatig door externen worden aangemeld zonder medeweten van de jongere zelf. Uiteraard zijn we de begeleiders van leefgroepen uit de bijzondere jeugdzorg, leerkrachten, zussen/broers, huisartsen, voogden, buurvrouwen etc dankbaar voor de inschrijving, maar het is belangrijk dat de jongere zelf wil deelnemen. Anders heeft het traject geen zin.

 

In het tweede jaar (2018– 2019) werd naast een opleidingsdag voor coaches ook supervisiemomenten georganiseerd. Dit is een informeel gesprek tussen de coaches onderling en PEP! waarin het coachingstraject, gerelateerde problemen en successen besproken worden. Het doel is om van elkaar te leren. Ook in de derde editie (2019 – 2020) verwachten we dat coaches aanwezig zijn op de vormingsdag en de supervisiemomenten.

PEP! behaalt met haar projecten regelmatig de media. Zie hier de artikels