Eigenschappen

 Hier vind je alle video's over het deeltje eigenschappen.

Commutatieve eigenschap

 
 

Associatieve eigenschap

 
 

Distributieve eigenschap