Als ik het kan,

kan jij het ook!

PEP! helpt jongeren om zich te ontplooien op
basis van hun interesses, competenties en talenten.

Onze goals

Een aanspreekpunt zijn voor jongeren én ouders

 

Creëren van een sociaal netwerk

 

Jeugdparticipatie stimuleren

 

Onze methodiek 

Motiveren

Door middel van coaching door rolmodellen leggen we onze jongeren hoge verwachtingen op en bieden we hen de juiste ondersteuning.

Inspireren

We verruimen de toekomstmogelijkheden van de jongeren door hen in contact te brengen met technologie, innovatie en ondernemerschap.

Informeren

Informatie toegankelijk en begrijpelijk maken voor jongeren en hun ouders.  Van sessies rond het meld-je-aan-systeem tot informatie over mogelijke verdere studies.

Leren

Hard Skills : vakinhoudelijke ondersteuning; schooloverschrijdende ontwikkeling bij bedrijven en externe organisaties. Soft Skills: leren leren, discipline, zelfvertrouwen, vragen durven stellen.

 


Cijfers

2023

385

 geïnformeerde

jongeren

200

 bijlesvolgers

2

provincies

1240

jongeren

bereikt

Meer cijfers en informatie over de werking van PEP! kan je terugvinden in     ons jaarraport