Online bijlesclub Limburg

Voor wie?


Leerlingen:

  • Van het 1e/2e/3e/4e/5e middelbaar TSO/BSO/KSO/ASO

  • Met een gemiddelde score van onder de 60% voor wiskunde/Frans


Wanneer?


Alle woensdagnamiddagen behalve tijdens examenperiodes, schoolvakanties en feestdagen.


Inschrijven?Algemene afspraken

  • We verwachten dat je wekelijks aanwezig bent. Als je 2 keer niet komt zonder te verwittigen dan ben je je plaats kwijt. 
  • Kostprijs: wekelijks 15€ voor 2uur bijles (UITZONDERING: 10€ indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming)
  • Je komt elke woensdag op tijd. Gelieve ons te verwittigen indien je er niet op tijd geraakt.
  • De lessen gaan niet door tijdens examenperiodes, schoolvakanties en feestdagen.
  • Iedereen respecteert de actuele maatregelen.


Meer info: WhatsApp of bellen naar 0484 662 249 of mail: derya@pepvzw.be