Begrippen

Hier vind je alle video's over het deeltje begrippen.

Variantie en standaardafwijking

 
 
 

Boxplot

 
 
 

Rekenkundig gemiddelde

 
 
 

Mediaan

 
 
 

Modus

 
 
 

Variatiebreedte

 
 
 

Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens