Grafieken en functies

Hier vind je alle video's over het deeltje grafieken en functies.

Verbanden tussen grootheden

 
 
 

Coördinaten cartesiaans assenstelsel

 
 
 

Functievoorschrift


 
 
 

Het begrip functie

 
 
 

Domein en bereik van een functie

 
 
 

Constante functies

 
 
 

Omvormen van formules