Reële getallen

 Hier vind je alle video's over het deeltje reële getallen.

Wat zijn reële getallen?

 
 
 

Ontbinden in priemfactoren

 
 
 

Vierkantswortels zonder lettervormen

 
 
 

Rekenen met vierkantswortels

 
 
 

Vierkantswortels met lettervormen

 
 
 

Intervallen