Uitkomstenverzameling en gebeurtenissen

Hier vind je alle video's over het deeltje uitkomstenverzameling en gebeurtenissen.

Wat is een uitkomsten-verzameling?

 
 
 

Niet-uniforme kansverdeling

 
 
 

Uniforme kansverdeling

Formule van Laplace