Vierkantswortels en machten

 Hier vind je alle video's over het deeltje vierkantswortels en machten.

Wat is een vierkantswortel

 
 

Vierkantswortel van een rationaal getal

 
 

Wat is een macht

 
 

Machten met een natuurlijk getal als grondtal

 
 

Machten met een geheel getal als grondtal

 
 

Machten met een geheel getal als grondtal

 
 

Product tot een macht verheffen

 
 

Quotiënt tot een macht verheffen

 
 

Machten met een rationaal getal als grondtal

En natuurlijke exponent

 
 

En gehele exponent

 
 

Rekenregels machten

Product van machten met hetzelfde grondtal

 
 

Delen van machten met hetzelfde grondtal