Wat zou jij doen als je minister van onderwijs was?

We vroegen aan onze volgers wat zij zouden veranderen als ze minister van onderwijs waren. Uit de vele reacties die we kregen, sprokkelden we de zes vaakst voorkomende meningen. Deze ‘oplossingen’ kunnen een eerste stap zijn naar gelijkheid en diversiteit in het onderwijs.

‘Onderwijs waarin iedereen zich herkent’

Leerlingen hebben nood aan een rolmodel. De persoon die vooraan de klas staat, moet hen inspireren en motiveren. Voor jongeren met een migratieachtergrond is dat vaak niet vanzelfsprekend. Zij hebben niemand waarmee ze zichzelf kunnen identificeren. Dat komt omdat slechts één tot vijf procent van het lerarenkorps een migratieachtergrond heeft. En dat is niet in verhouding met het aantal leerlingen dat een andere achtergrond heeft.

Naast een educatieve rol, heeft het onderwijs een belangrijke maatschappelijk rol. Daarom hoort het ook een weerspiegeling te zijn van de maatschappij. Een bijhorende mening is: ‘het opheffen van het hoofddoekenverbod’. Op die manier kunnen jongeren zich meer herkennen in hun leerkracht, wanneer ook zij een hoofddoek mag dragen. Voor jongeren is een hoofddoek een deel van hun identiteit. Het verbod is daarnaast een grote drempel voor meisjes en het is de reden dat ze niet aan de opleiding leerkracht starten. Zonder het verbod zullen er meer leerkrachten met een migratieachtergrond, en dus ook meer rolmodellen zijn.

Gemotiveerde leerkrachten

Iedereen weet dat onderwijs belangrijk is. Het vormt namelijk de basis zodat we later aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Leerkrachten die voor een klas staan, moeten met enthousiasme lesgeven. Op die manier stimuleren ze de leerlingen, die vaak iemand zoeken om naar op te kijken. Zo luidde een reactie: ‘leerkrachten voor de klas zetten die met veel goesting lesgeven’.

Maar hoe zorgen we ervoor dat leerkrachten gemotiveerd zijn, en blijven, om les te geven? Vaak zijn startende onderwijzers enthousiast, maar botsen ze op verschillende obstakels. Om ze gemotiveerd te houden, moeten er veranderingen komen in het onderwijs. Een volger tipte namelijk het volgende voorstel: ‘vaste benoeming herbekijken en opwaarderen van de job’. Een leerkracht met een vaste benoeming heeft werkzekerheid. Maar stel dat deze persoon een slechte evaluatie krijgt, dan volgen er minder snel sancties. Een startende leerkracht heeft vaak moeilijkheden met het verkrijgen van die benoeming. Dat is ook de reden dat ze sneller uit het vak stappen. Het werkt tegenstrijdig met het behouden van leerkrachten in het onderwijs. Door het beroep opnieuw te opwaarderen, kunnen we dat tekort tegengaan. Als de leerkrachten meer ondersteuning krijgen, zullen ze zichzelf meer gewaardeerd voelen.

Stimuleer ouders en leerlingen

‘Ouderbetrokkenheid stimuleren zonder te vertrekken vanuit de gedachte dat ze geen moeite doen’. Dat is een opmerkelijke reactie. De school en de leerkrachten moeten voor iedereen laagdrempelige infomomenten organiseren. Ze moeten iedereen betrekken, zodat alle ouders op de hoogte zijn. Ons onderwijssysteem is ingewikkeld, dus het is vaak zoeken naar de juiste informatie. Daarnaast hebben sommige ouders met een migratieachtergrond het idee dat hun kinderen zo snel mogelijk moeten werken; ze weten te weinig over de opties om verder te studeren aan de hogeschool of universiteit.

Als laatste mening opperde iemand voor ‘geen examens, maar meer permanente evaluaties’. Naast theorie, zijn ook vaardigheden belangrijk. Het onderwijs van nu is meer gericht op competenties, de combinatie van kennis, vaardigheden en attitude. Permanente evaluatie verplicht de leerling om intensief bezig te zijn met een vak en het kan een methode zijn om de leervordering te meten.

De voorstellen zijn duidelijk gericht op het bevorderen van diversiteit in het onderwijs. Gemotiveerde leerkrachten moeten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. PEP! is van mening dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen, zowel leerlingen met een migratieachtergrond als jongeren die al jaren in het Vlaams onderwijssysteem ingeburgerd zijn. Met deze oplossingen kan elke leerling zich ontwikkelen op school.

Alle meningen nog een keer op een rijtje:

Sara Claessens
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.