PEP! is het aanspreekpunt dat jongeren motiveert om de beste versie van zichzelf te worden.

PEP! is het
aanspreekpunt dat
iedere jongere motiveert
om de beste versie van
zichzelf te worden.

Heb jij goals? — Wij ook!

Voor jongeren

Meer jongeren met een gepast diploma

PEP! ijvert voor meer jongeren die een diploma behalen in een studierichting die bij hen past en meer jongeren die de stap zetten naar het hoger onderwijs.

Voor scholen

Scholen sensibiliseren en ondersteunen

PEP! sensibiliseert scholen over de (onderbelichte) onderwijsongelijkheid op basis van cijfers uit de literatuur en ervaringen van eigen rolmodellen. Daarnaast biedt PEP! scholen ondersteuning om de best practices van de PEP! methodiek in te zetten en zo jongeren meer kansen te geven.

Voor het beleid

Streven naar een inclusiever en eerlijker beleid

PEP! fungeert als spreekbuis en belangenbehartiger van jongeren uit kansengroepen en hun kansen in het onderwijs. Daarnaast wil PEP! de Vlaamse overheid bijstaan in het implementeren van methodes die effectief zijn om deze jongeren hun slaagkansen te vergroten. Hiervoor verleent PEP! advies, neemt deel aan denktanken, ronde tafel gesprekken, …

De PEP! methodiek

PEP! leert

Hard Skills: vakinhoudelijke ondersteuning (vb. wiskunde); schooloverschrijdende ontwikkeling (vb. programmeren) bij bedrijven en externe organisaties

Soft Skills: leren leren, discipline, zelfvertrouwen, vragen durven stellen,…

PEP! informeert

Informatie toegankelijk en begrijpelijk maken voor jongeren en hun ouders/familie. Dit varieert van sessies rond het meld-je-aan-systeem tot info over mogelijke verdere studies.

PEP! motiveert

Door middel van coaching door rolmodellen leggen we onze jongeren hoge verwachtingen op en bieden we hen de juiste ondersteuning.

PEP! inspireert

We verruimen de toekomstmogelijkheden van de jongeren door hen in contact te brengen met technologie, innovatie en ondernemerschap.

De aanpak van PEP! is uniek doordat in elk aspect van onze methodiek herkenbare rolmodellen voor onze jongeren centraal staan.

Wat zijn onze projecten?

Voor jongeren

PEP! leert

PEP! zorgt voor betaalbare bijlessen

PEP! informeert

PEP! maakt info laagdrempelig

PEP! motiveert
PEP! inspireert

PEP! verruimt de toekomstperspectieven van jongeren

Voor scholen

Inspirerende sprekers

PEP! rolmodellen brengen inspirerende en motiverende talks

PEP! methodiek op school

PEP! helpt scholen met het implementeren van de PEP! methodiek