Coaching

Odoo + afbeelding en tekst

Wij matchen jou!

Zoek je steun en begeleiding in je studietraject? Wij zoeken een geschikte coach voor jou. De coach is een herkenbaar rolmodel en zal je:

  • Inspireren met zijn/haar eigen leer- en succeservaringen

  • Motiveren om je dromen te verwezenlijken

  • Ondersteunen en informatie geven om je te helpen met het maken van belangrijke keuzes

De sessies zijn individuele gesprekken tussen de coach en jijzelf (minstens 6x per schooljaar), waarbij in onderling overleg jullie verschillende actiepunten formuleren. De coach zal je traject opvolgen en bijsturen waar nodig.

Wil je coach worden?

Doel

Jongeren uit kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs krijgen door ze te informeren, motiveren en inspireren. Binnen het coachingstraject willen we de volgende zaken realiseren:

1. Voorbeeldfiguren van succesvolle rolmodellen introduceren aan jongeren uit kansengroepen

2. Positieve verwachtingen en perspectieven bieden aan jongeren uit kansengroepen zodat ze hun volledige potentieel kunnen ontplooien

3. Ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs verlagen

4. Grotere instroom van jongeren uit kansengroepen naar het hoger onderwijs

Odoo • Tekst en afbeelding
Wat wij concreet verwachten van een coach

Je bent aanwezig op de vormingsdag (26 februari 2023) waar je alle nodige informatie krijgt over het proces en hoe je een jongere effectief kan coachen.

Je woont een aantal supervisie-sessies bij (ongeveer 1 per semester). Dit is een informeel gesprek tussen de coaches onderling waarin het coachingstraject, gerelateerde problemen en successen besproken worden. Het doel is om van elkaar te leren.

Je vult de verplichte evaluaties voor coaches in.

Odoo • Tekst en afbeelding

Getuigenissen 

 
 

In deze video kan je enkele getuigenissen van onze coaches bekijken.


 

Contact 

Vragen over coaching? Contacteer:

Mail: coach.antwerpen@pepvzw.be

Telefoon: 0483 98 88 60

                   0487 357 696Yesmina

Hammadi

Projectleidster

Contacteer Yesmina via: 0483 98 88 60


Zoek je een coach of wil je zelf coachen?

Neem contact op met PEP!