fysieke bijlesclub Brussel

Voor wie?


Leerlingen:

  • van het 1e/2e/3e/4e/5e middelbaar TSO/BSO/KSO/ASO

  • met een gemiddelde score van onder de 60% voor wiskunde/Frans


Wanneer?


Alle woensdagnamiddagen behalve tijdens examenperiodes, schoolvakanties en feestdagen.Algemene Afspraken

  • We verwachten dat je wekelijks aanwezig bent. Als je 2 keer niet komt zonder te verwittigen dan ben je je plaats kwijt. 
  • kostprijs: wekelijks 15€ voor 2uur bijles (UITZONDERING: 10€ indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming)
  • je komt elke woensdag op tijd. Gelieve ons te verwittigen indien je er niet op tijd geraakt.
  • de lessen gaan niet door tijdens examenperiodes, schoolvakanties en feestdagen.
  • iedereen respecteert de actuele maatregelen.


Meer info: WhatsApp of bellen naar inas@pepvzw.be of mail: lena@pepvzw.be

Inschrijven?