Wat is PEP!?

Missie
PEP! zet zich in voor  jongeren uit kansengroepen  door hen:
  • Competenties aan te leren, 

  • Toegang tot informatie te bieden, 

  • Jeugdactiviteiten,  

  • Sociaal netwerk te faciliteren,

Door middel van  vernieuwende projecten  met het doel om  de beste versie van zichzelf te worden op basis van  hun talenten en interesses.​
Visie

Jongeren stimuleren om een positieve bijdrage aan  de maatschappij te leveren door hen te informeren en  weerbaarder te maken.

Wat PEP! doet